iesta kde vediem lekcie:

*    otvorená lekcia "FIT ŠTÝL" - (rôzna technická úroveň cvičiacich)
      - na lekciu je vhodné sa prihlasovať (kapacita miestnosti je 18 cvičiacich) na tel. čísle recepcie FIT ŠTÝL: 0905 890225

*    otvorená lekcia "HYC" - lekcia voľne prístup
 

P.č. Názov lekcie Miesto Deň a hodina Zameranie lekcie
1. HOT Yoga
(otvorená lekcia) *
HYC Klincová 35,
Bratislava
Pondelok
18.00-19.30
Hot zostava ktorá kvalitne precvičí celé telo, cvičí sa  pri teplote 39 C.
2. POWERJOGA 2
-pokročilý-
(otvorená lekcia) *
FIT ŠTÝL Šustekova 9, Bratislava
(vchod z terasy)
Utorok
20.00-21.00
Zamerané pre pokračujúcich -  tvorba sekvecií z asan v súčinnosti s dýchaním, precítenie sa vo výdrži v asane, relaxačné a terapeutické techniky. Práca s pomôckami (bloky, popruhy, stena...)
3. Zdravý chrbát (otvorená lekcia) * HYC Klincová 35,
Bratislava
Streda
19.45-20.45
Zamerané na brušné, chrbtové svaly, dýchanie, držanie tela v asanach vzhľadom k chrbtici. Plynulé precvičovanie asan v sekvenciách. Základy terapeutickej jogy. Techniky pre nácvik uvoľnenia tela, psychiky a mysle.
4. HOT Yoga
(otvorená lekcia) *
 
HYC Klincová 35,
Bratislava
Piatok
18.00-19.30
Hot zostava ktorá kvalitne precvičí celé telo, cvičí sa  pri teplote 39 C.
5. POWERJOGA 1 -základy
(otvorená lekcia) *
FIT ŠTÝL Šustekova 9, Bratislava
(vchod z terasy)
Nedeľa
18.30-19.30
Základná powerjoga. Vhodné pre začínajúcich a pre všetkých pre zopakovanie si sekvencií a asan v tomto stupni.
 


Posledná aktualizácia: 09. február 2019