miesta kde vediem lekcie:

*    otvorená lekcia "HYC" - na lekcie sa prihlasujte

*    otvorená lekcia "FIT ŠTÝL" - (rôzna technická úroveň cvičiacich)
      - na lekciu je vhodné sa prihlasovať (kapacita miestnosti je 18 cvičiacich) na tel. čísle recepcie FIT ŠTÝL: 0905 890225


 

P.č. Názov lekcie Miesto Deň a hodina Zameranie lekcie
1. HOT Yoga
 
HYC Klincová 35,
Bratislava
Pondelok
18.00-19.30
Hot zostava ktorá kvalitne precvičí celé telo, cvičí sa  pri teplote 39 C.
2. Zdravý chrbát HYC Klincová 35,
Bratislava
Utorok
15.45-16.45
Zamerané na brušné, chrbtové svaly, dýchanie, držanie tela v asanach vzhľadom k chrbtici. Plynulé precvičovanie  v sekvenciách. Základy terapeutickej jogy. DNS Techniky pre nácvik uvoľnenia tela, psychiky a mysle.
3. PowerJOGA FIT ŠTÝL  Šustekova 9, Bratislava
(vchod z terasy)
Utorok
19.30-20.30
Tvorba sekvecií z asan v súčinnosti s dýchaním, precítenie sa vo výdrži v asane, relaxačné a terapeutické techniky.
4. Zdravý chrbát  HYC Klincová 35,
Bratislava
Streda
19.15-20.15
Zamerané na brušné, chrbtové svaly, dýchanie, držanie tela v asanach vzhľadom k chrbtici. Plynulé precvičovanie  v sekvenciách. Základy terapeutickej jogy. DNS Techniky pre nácvik uvoľnenia tela, psychiky a mysle.
5. Zdravý chrbát HYC Vienna Gate, Kopčianska 8, Štvrtok
17.45-18.45
Zamerané na brušné, chrbtové svaly, dýchanie, držanie tela v asanach vzhľadom k chrbtici. Plynulé precvičovanie  v sekvenciách. Základy terapeutickej jogy. DNS Techniky pre nácvik uvoľnenia tela, psychiky a mysle.
6. HOT Yoga
 
HYC Klincová 35,
Bratislava
Piatok
18.00-19.30
Hot zostava ktorá kvalitne precvičí celé telo, cvičí sa  pri teplote 39 C.

7.
Zdravý chrbát HYC Klincová 35,
Bratislava
Nedeľa
18.45-19.45
Zamerané na brušné, chrbtové svaly, dýchanie, držanie tela v asanach vzhľadom k chrbtici. Plynulé precvičovanie  v sekvenciách. Základy terapeutickej jogy. DNS Techniky pre nácvik uvoľnenia tela, psychiky a mysle.


Posledná aktualizácia: 28. október 2022