miesta kde vediem lekcie:

*    otvorená lekcia "HYC" - lekcie bez prihlasovania sa

*    otvorená lekcia "FIT ŠTÝL" - (rôzna technická úroveň cvičiacich)
      - na lekciu je vhodné sa prihlasovať (kapacita miestnosti je 18 cvičiacich) na tel. čísle recepcie FIT ŠTÝL: 0905 890225


 

P.č. Názov lekcie Miesto Deň a hodina Zameranie lekcie
1. HOT Yoga
 
HYC Klincová 35,
Bratislava
Pondelok
18.00-19.30
Hot zostava ktorá kvalitne precvičí celé telo, cvičí sa  pri teplote 39 C.
2. Zdravý chrbát HYC Klincová 35,
Bratislava
Utorok
15.15-16.15
Zamerané na brušné, chrbtové svaly, dýchanie, držanie tela v asanach vzhľadom k chrbtici. Plynulé precvičovanie asan v sekvenciách. Základy terapeutickej jogy. Techniky pre nácvik uvoľnenia tela, psychiky a mysle.
3. Zdravý chrbát  HYC EXTRA Klincová 35,
Bratislava
Streda
19.45-20.45
Zamerané na brušné, chrbtové svaly, dýchanie, držanie tela v asanach vzhľadom k chrbtici. Plynulé precvičovanie asan v sekvenciách. Základy terapeutickej jogy. Techniky pre nácvik uvoľnenia tela, psychiky a mysle.
4. POWERJOGA  FIT ŠTÝL  Šustekova 9, Bratislava
(vchod z terasy)
Štvrtok
19.00-20.00
Tvorba sekvecií z asan v súčinnosti s dýchaním, precítenie sa vo výdrži v asane, relaxačné a terapeutické techniky. 
4. HOT Yoga
 
HYC Klincová 35,
Bratislava
Piatok
18.00-19.30
Hot zostava ktorá kvalitne precvičí celé telo, cvičí sa  pri teplote 39 C.
5. Zdravý chrbát  HYC Vienna Gate, Kopčianska 8,
Bratislava
Nedeľa
18.45-19.45
Zamerané na brušné, chrbtové svaly, dýchanie, držanie tela v asanach vzhľadom k chrbtici. Plynulé precvičovanie asan v sekvenciách. Základy terapeutickej jogy. Techniky pre nácvik uvoľnenia tela, psychiky a mysle.


Posledná aktualizácia: 21. september 2020