Staromestský klub - CENTRUM DIVADLA, LITERATÚRY A VZDELÁVANIA, Školská 14, Bratislava
                               - viac informácií na emaily: beata.greksakova@staremesto.sk tel.:  02/52496868
                               - web.: https://www.kulturastaremesto.sk/?IDe=2240

  FIT ŠTÝL, Šustekova 9, Bratislava, vchod z terasy
             - tel. číslo na recepciu: 0905 890225
https://www.facebook.com/pages/Fit-Styl/103069539767783
https://www.fitstyl.sk/

HYC, Klincova 35, Bratislava
- tel. číslo na recepciu: 0915 118908

https://www.hyc.sk/

Hot Yoga

body & mind studio, Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava
- tel.: 0948 765 543

https://horucajoga.sk/sk/